1. ต้องมี Discord ร้านตรง
2. ต้องมี เฟสจริง และ ชื่อที่โอนเงินต้องชื่อเหมือนกัน
3. มีเบอร์ติดต่อได้จริงๆ
4. โพสผลงานโดยใช้ภูมิปัญญาของตัวเอง 5 โพส

แค่นี้ก็จะให้ยศ DEV เพื่อเป็นการรับรอง ว่ามีความสามาถรจริงๆ